Общи условия на къща за гости „Арима“ – с.Сушина

Уважаеми гости, за приятната и безпроблемна почивка в Къща за гости „Арима“ Ви молим стриктно да спазвате общите ни условия

I. ПОЛЗВАНЕ НА КЪЩА ЗА ГОСТИ „АРИМА“

При направена резервация по преценка на къща за гости „Арима“ може да бъде посочена сума, като гарантиращ депозит за направената резервация преди настаняването, в размер на не повече от 50% от общата сума по резервацията.

Плащането от Ваша страна на депозита трябва да бъде направено в рамките на 3 работни дни /освен ако между страните не е договорен друг срок/, след което резервацията Ви ще бъде потвърдена. Остатъкът от сумата за резервацията е платима в деня на настаняване.

II. УСЛОВИЯ ЗА АНУЛАЦИИ

Анулация на направена от Вас резервация може да направите по един от следните начини:
2.1. Уведомяване на нашият e-mail адрес: guesthouse@arima.bg
2.2. Чрез телефонно обаждане на телефон 052/ 911 788 или 0882 451 175

При анулация на потвърдена резервация до 10 дни преди пристигане, клиентът не дължи неустойка.

При анулация на резервация на не по-малко от 3 дни преди пристигане дължите неустойка в размер на депозита. Ако е договорена резервация без заплащане на депозит се дължи неустойка в размер на 50% от общата сума на резервацията.

При анулация на резервацията в срок по-кратък от 48 часа преди настаняването или в случай на неявяване в деня на настаняването сумата платена предварително по Вашата резервация няма да бъде възстановена.

Къща за гости „Арима“ запазва правото си да анулира потвърдена резервация в случай на форсмажорни обстоятелства и други не зависещи от собственика причини. В тези случаи собственикът предлага на клиентът настаняване за друг период и запазване на същите условия и цени.

III. УСЛОВИЯ НА НАСТАНЯВАНЕ

1. НАСТАНЯВАНЕ И ОСВОБОЖДАВАНЕ:
  • Час за настаняване: от 14:00 ч.
  • Час на освобождаване на стаите: до 12:00 ч.

При късно освобождаване на стая, първият просрочен час подлежи на заплащане в размер на 10% от стойността на нощувката, вторият просрочен час – 50%, третият и повече часове на 100%, ако не са договорени други условия със собственика.

2. МАКСИМАЛНО НАСТАНЯВАНЕ

В къщата могат да бъдат настанени максимално 34 души.

3. ПРАВИЛА ЗА ПОСТАВЯНЕ НА ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЛЕГЛА:

Деца до 5.99 год. се настаняват безплатно.

Настаняване на допълнително легло, се доплаща 6,00лв /шест лева/ и ако клиентът желае закуска се заплящя допълнително 6,00лв /шест лева/.

Използване на детска кошара – безплатно.

IV. ДОМАШНИ ЛЮБИМЦИ

Съжаляваме, но домашни любимци не се допускат в къща за гости „Арима“.

V. НАСТАНЯВАНЕ

Настаняването в къщата става посредством представяне на лични документи, удостоверяващи самоличността на гостите.

Предоставените от Вас данни са защитени, съгласно Закона за защита на личните данни и нормативните актове, регламентиращи защитата на информация и се обработват само във връзка с осъществяването на установените изисквания на Закона за туризма.

Тази информация ще бъде използвана само и единствено във връзка с Вашата резервация и няма да бъде предоставяна за други цели.

VI. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Къща за гости „Арима“ поема задължението да предостави на клиента в пълен размер заявените и заплатени от него услуги.

Къща за гости „Арима“ се задължава да не променя цената на заплатените от клиента услуги, освен в изключителни случаи, когато това е икономически обосновано.

Когато клиентът прави резервация, встъпва в договорни отношения със къща за гости „Арима“ и приема общите условия на къщата.

Клиентите, ползващи услугите на къща за гости „Арима“ следва да бъдат пълнолетни лица според българското законодателство /навършили 18(осемнадесет) години/. Деца се допускат единствено, в случай, че са придружени от родителите си или други законни представители.

Гостите са длъжни да бъдат изключително внимателни и съобразителни през цялото време на престоя си в къща за гости „Арима“, особено пребиваващите с деца. Представителите на къщата не носят отговорност за лица под 18 год. оставени без надзор.

VII. ОТГОВОРНОСТ

Собственикът или негов представител НЕ поема отговорност за:

  • Всяко физическо нараняване, болест, загуба, повреда, неудобство или допълнителни разходи, направени от страна на гостите и съпътстващите ги лица, независимо от причината;
  • Невъзможност на гостите да отседнат в къщата, поради възпрепятстващи обстоятелства от личен характер (отмяна на отпуска, загуба на документи и други);
  • При форсмажорни обстоятелства (непреодолима сила) – природни или стихийни бедствия (поройни дъждове, наводнения, снегонавявания, виелици, градушки, земетресения, свлачища и други); блокади (на пътища, граници и други), пожар, производствени аварии; войни и други; както и други събития извън контрола на собственика, които правят къща за гости „Арима“ опасна или неизползваема.

От всички гости и посетители на къщата се изисква да спазват приетите норми на поведение. Незаконни или неморални дейности като хазарт, употреба на наркотици, притежаване или използване на пиротехнически средства или опасни товари, както и притежаване или използване на огнестрелни оръжия и други оръжия са строго забранени.

Къща за гости „Арима“ не носи отговорност за загубени, забравени или откраднати вещи от стаите, трапезарията или басейна, както и за щети, причинени от трети лица.

Къща за гости „Арима“ не носи отговорност за вреди, причинени от действия на трети лица.

VIII. ЩЕТИ ИЛИ ЗАГУБИ

Задължение на гостите е да се отнасят към имуществото на къща за гости „Арима“ с грижата на добър стопанин.

Собственикът или негов представител може да изиска от гостите да освободят къщата за гости незабавно, в случай на прекомерни или неприемливи загуби или повреди по всяко време на престоя в къщата, без право на обезщетение или възстановяване на платената сума.

Нанесените щети или загуби по време на престоя в къща за гости „Арима“ се заплащат от гостите в пълен размер на пазарната цена.

IX. ЦЕНИ И РЕКЛАМАЦИИ

Всички цени, обявени в сайта на къща за гости „Арима“, както и в e-mail съобщенията на къщата, изпратени до клиента, са в български лева с включени ДДС и туристически данък. В някои случаи е възможно да са обвързани с други предложения, промоции и условия. При необходимост от допълнителна информация относно нашите предложения, екипът ни е на разположение.

Разходите направени за допълнителни услуги не се калкулират в цената на резервацията и се заплащат допълнително на място в къщата.

Суми за заявени, но неизползвани изцяло или частично услуги по вина на клиента, не се възстановяват.

Всички рекламации, свързани с качеството на заплатените услуги, трябва да бъдат предявени от клиента на място в къщата за отстраняване на слабостите. Предявяването се извършва в писмена форма. В случай, че претенциите не бъдат удовлетворени, клиентът следва да изиска от отговорно лице съставяне на протокол. В срок от 3 работни дни след съставянето му клиентът ще получи официалното становище по проблема от управата на къщата.

Х. НАЧИНИ НА ПЛАЩАНЕ

  • В брой в хотела
  • С дебитна или кредитна карта в хотела
За гарантиращи депозити по резервации – Банков превод по следната банкова сметка:

ТБ „D-BANK“ АД
IBAN: BG67DEMI92401000024635
BIC: DEMIBGSF

ХI . ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Пушенето в къща за гости „Арима“ е забранено, освен ако не е на предвидените за целта места.

Ако гостите планират да проведат събитие, като сватба или парти, което включва по-голям брой хора от легловия капацитет на къща за гости „Арима“, или ако гостите възнамеряват да използват имота за цел, различна от почивка, са длъжни да ни информират за това в момента на резервацията си.

В случаи на нарушаване на обществения ред (силен шум и музика след 23:00 часа) и подаден сигнал към органите на реда, гостите поемат цялата отговорност по разрешаването на казуса. Ако бъдат наложени санкции, глоби, актове, фишове и други наказания, предвидени от българското законодателство от органите на реда, то те се покриват изцяло от гостите, в чието присъствие са установени нарушенията.

При попълване на резервацията, гостите се съгласяват, че са прочели тези условия, разбрали са ги и ги приемат без изключение и не могат да бъдат оспорвани.

Къща за гости „Арима“ си запазва правото да променя информацията в общите условия при настъпили промени в законите регламентиращи дейността ѝ.

ПОЛИТИКА НА ПОВЕРИТЕЛНОСТ

Политика за използване на бисквитки

Потребителите могат да посещават сайта като тяхната лична информация е напълно защитена. Arima.bg НЕ СЪБИРА лични данни като имена, номера на кредитни карти, адреси и т.н. При посещенията на нашия сайт, ние използваме генерираната информация основно за статистически цели. Това ни позволява постоянно да оптимизираме и променяме сайта според изискванията и интересите на потребителите.

Cookies (бисквитки)

Бисквитките (cookies) представляват малки текстови файлове, които интернет сайтовете запаметяват във Вашия компютър посредством Вашия уеб браузър. Използвани още от средата на 90-те, те са едни от най-глобално използваните технологии в интернет. Бисквитките не могат бъдат използвани като преносител на вируси, а също така чрез тях не можем да получим достъп до Вашия харддиск. Затова ние не можем да четем каквато и да е информация на Вашия харддиск дори и там да се съхраняват бисквитки. На бисквитките разчитат голяма част от основните функции на уеб сайтовете. Чрез тях става достъпно получаването на информация и онлайн реклама, която е много вероятно да бъде интересна и подходяща точно за Вас.

Бисквитките, използвани в Arima.bg, НЕ СЪБИРАТ Вашите лични данни или друг тип лична информация, като също така по никакъв начин не вредят на Вашия компютър, таблет или мобилен телефон. Целта, с която нашият сайт използва бисквитки, е да ни помогне да ви осигурим оптимално използване на интернет и от друга страна да подобри ефективността и функционалността на сайта. Тази част от нашата политика за поверителност ви осигурява ясна и изчерпателна информация за бисквитките, които използваме, и целите, за които се използват.

Каква е информацията, която ще бъде запазена от бисквитката?

Обикновено бисквитката запазва:
Името на уебсайта, от която е дошла;
Колко дълго бисквитката ще остане на вашия компютър или телефон;
Стойност – обикновено произволно генериран уникален номер;

Колко дълго остават бисквитките на вашия компютър?

Бисквитки на сесии: тези бисквитки траят до затваряне на браузъра. Те не се запазват на вашия твърд диск. Обикновено се използват за проследяване на страниците, които посещавате, за да може да се персонализира информацията за вас за това посещение.

Постоянни бисквитки: тези бисквитки се съхраняват на вашия твърд диск, докато ги изтриете или изтече срокът им. Те могат да се използват например за запомняне на вашите предпочитания, когато посетите сайта.

Приемане

Чрез използването на този уеб сайт, вие се съгласявате, че Arima.bg може да постави бисквитки във Вашия компютър или мобилно устройство.

Какви данни събираме и защо?

Arima.bg използва: Google Analytics

Този сайт използва Google Analytics, услуга за уеб анализ, предоставен от Google Inc. (“Google”). Google Analytics използва бисквитки, текстови файлове, които се съхраняват на компютъра ви, за да анализира как потребителите използват сайта. Тези бисквитки се предават към сървъра на Google в САЩ и се съхраняват там. Бихме искали да отбележим, че ролята на Google Analytics на този сайт включва кода „gat._anonymizeIp();”, за да гарантира анонимния запис на IP адреси (т.нар. IP маскиране). С оглед анонимността на IP адресите, посещаващи този сайт, Вашият IP адрес е съкратен от Google на територията на ЕС и държавите по Договора за Европейската икономическа общност. Само в изключителни случаи пълният IP адрес се прехвърля на сървър на Google в САЩ и се съкращава там.

Повече информация относно правилата за поверителност на Google е на разположение на адрес: http://www.google.com/intl/en/policies/privacy/

Никакво предаване на трети лица!

Arima.bg отговаря на всички нужни технически и организационни изисквания, отностно сигурността на данните на потребителите на този сайт. Вашите данни се използват ЕДИНСТВЕНО в сферата на организацията и НЕ СА ДОСТЪПНИ за трети лица.

Arima.bg НЕ ПРЕДАВА вашите лични данни и по-конкретно имейл-адресите Ви на трети лица, без Вашето съгласие!

Ако имате въпроси относно нашата политика на поверителност и/или общите условия на сайта Arima.bg, моля свържете се с нас през формата за контакти.